Αναρτήθηκε από George Sat | 0 σχόλια

Παράλληλη εγκατάσταση του Kodi 16 και 17

Τελικά υπάρχει τρόπος να έχουμε εγκατεστημένη την έκδοση 16 και 17 παράλληλα στον υπολογιστή μας
Απλά ακολουθήστε τον πιο κάτω οδηγό από τον Χρήστο Νικολαϊδη 

Αυτό γίνεται πολύ εύκολα αν επιλέξουμε portable έκδοση.
Αλλιώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο χρήστη στα Windows και να εγκαταστήσουμε το kodi 17 για αυτόν τον χρήστη.

Τι γίνεται όμως αν επιθυμούμε να έχουμε εγκατεστημένες και τις δύο εκδόσεις δηλαδή το kodi 16 και kodi 17 στον ίδιο χρήστη των windows; Και φυσικά μιλάμε πάντα για μη portable εκδόσεις.


Αν και μπορούμε να εγκαταστήσουμε το kodi 17 σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν που βρίσκεται το kodi 16, το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι το kodi δημιουργεί έναν φάκελο με όνομα kodi μέσα στο C:\Users\username\AppData\Roaming οπού εκεί αποθηκεύει ρυθμίσεις και εγκαθιστά addon από τρίτους
Όπου username το όνομα χρήστη που έχετε στα windows.

Αυτόν τον φάκελο θα τον χρησιμοποιεί και το kodi 16 και το 17 και έτσι σε λίγο καιρό θα δημιουργηθεί μπάχαλο και στις 2 εκδόσεις. Πρέπει να έχουμε 2 ξεχωριστούς φακέλους, έναν για το kodi 16 και έναν για το kodi 17.

Πως μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο;

(Η μέθοδος που περιγράφω την έχω εφαρμόσει στον υπολογιστή μου με επιτυχία και είναι 100% ασφαλές, παρόλα αυτά, αυτονόητο είναι ότι αν την εφαρμόσετε θα το κάνετε με δική σας ευθύνη και ποτέ δεν βλάπτει η λήψη ενός αντιγράφου ασφαλείας)

Ανοίξτε την διαχείριση αρχείων των windows και στην γραμμή διεύθυνσης πληκτρολογήστε %appdata% και πατήστε enter

Βρείτε τον φάκελο kodi και μετονομάστε τον σε kodi16.

Επίσης στην γραμμή διεύθυνσης θα δείτε κάτι σαν
> Αυτός ο υπολογιστής > Τοπικός δίσκος (C) > χρήστες > όνομα χρήστη > AppData > Roaming
Όπου όνομα χρήστη θα είναι το όνομα χρήστη που έχετε στα windows, σημειώστε το κάπου θα σας χρειασθεί.

Εγκαταστήστε το kodi 17 φυσικά σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το kodi 16.

Τρέξτε μια φορά το kodi 17 και κλείστε το.

Δημιουργήστε ένα καινούργιο αρχείο κειμένου με όνομα kodi16.txt

Γράψτε μέσα στο αρχείο τα παρακάτω.

IF EXIST C:\Users\username\AppData\Roaming\Kodi16 (
ren C:\Users\username\AppData\Roaming\Kodi kodi17
ren C:\Users\username\AppData\Roaming\Kodi16 Kodi
)
Start "" "E:\Programs\Kodi\kodi.exe"

Φυσικά στο παραπάνω όπου username το όνομα χρήστη που έχετε στα windows και στην τελευταία γραμμή η διαδρομή θα πρέπει να είναι η διαδρομή που έχετε εγκατεστημένο το kodi 16.
Προσοχή στην σύνταξη είναι Start "" "διαδρομή" δηλαδή Start κενό 2 φορές το " κενό "διαδρομή".

Αποθηκεύστε το αρχείο.
Αλλάξτε την κατάληξη από txt σε bat δηλαδή να ονομάζεται kodi16.bat

Δημιουργήστε ομοίως και ένα αρχείο κειμένου με όνομα kodi17.bat
Σε αυτό θα γράψετε τα εξής

IF EXIST C:\Users\username\AppData\Roaming\Kodi17 (
ren C:\Users\username\AppData\Roaming\Kodi kodi16
ren C:\Users\username\AppData\Roaming\Kodi17 Kodi
)
Start "" "E:\Programs\Kodi17\kodi.exe"

Φυσικά ισχύουν ομοίως ότι και για το προηγούμενο αρχείο όπου username το δικό σας όνομα χρήστη και στην τελευταία γραμμή η διαδρομή που έχετε εγκαταστήσει το kodi 17

Αν θέλετε να εκτελέσετε το kodi 16 κάντε διπλό κλικ στο kodi16.bat ενώ για το kodi 17 διπλό κλικ στο kodi17.bat
Αν κάποια στιγμή θελήσετε να τα επεξεργαστείτε μπορείτε να το κάνετε με δεξί κλικ -> επεξεργασία

Τι κάνουν αυτά τα αρχεία όμως;

Κάθε στιγμή μέσα στον φάκελο C:\Users\username\AppData\Roaming\   θα υπάρχουν 2 φάκελοι για το kodi ή το kodi και kodi16 ή το kodi και kodi17.

Ας πάρουμε την περίπτωση που τρέχουμε το kodi16.bat
Στην πρώτη γραμμή εξετάζει αν υπάρχει ο φάκελος kodi16. Τι σημαίνει αν υπάρχει; Σημαίνει ότι ο φάκελος kodi αναφέρεται στην έκδοση του kodi 17.
Έτσι μετονομάζει τον φάκελο kodi σε kodi17 και τον φάκελο kodi 16 σε kodi έτσι ώστε αυτός τώρα να περιέχει τα addon και τις ρυθμίσεις για την έκδοση 16.

Αν δεν υπάρχει ο φάκελος kodi16, τότε αυτό σημαίνει ότι ο φάκελος kodi αναφέρετε στην έκδοση 16, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει κάτι (οι εντολές μέσα στην if δεν εκτελούνται αφού δεν είναι αληθής η συνθήκη) και καλείται απλώς το εκτελέσιμο αρχείο της έκδοσης 16 του kodi.

To kodi17.bat κάνει κάτι αντίστοιχο για το kodi 17.


Ευχαριστώ το
Χρήστο Νικολαϊδη 

0 σχόλια: